สถานประกอบการ ประเภทบริษัท
ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์
1
บริษัทฮอนด้าศรีนคร (พระพรหม) จำกัด
157  หมู่ที่  3 ต. นาสาร  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช   80000 
โทร. 075-378228
2
บริษัทโตโยต้าเมืองคอน จำกัด
15/2 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-340888 
3
บริษัทฮอนด้าศรีนคร จำกัด
3/31-33  หมู่ที่ 1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000
โทร. 075-316324
4
บริษัทอีซูซุนครมอเตอร์เซลล์ (1991) จำกัด
ถ.อ้อมค่าย ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.075-313002-5
โทรสาร 075-312006
5
บริษัทมาสด้า นครดีซี จำกัด
569 ม.5 ถ.อ้อมค่าย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  
โทร.075-312384-6
โทรสาร 075-312382
6
บริษัท จ.วินิต จำกัด
20 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.075-321528
โทรสาร 075-321531
7
บริษัท จ.วินิต จำกัด สาขาทุ่งสง
239 ม.8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร.075-420956
โทรสาร 075-412799
8
บริษัทเดอะเซ็ท-อัพ จำกัด
139  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-322202-3
081-4765180
9
บริษัทอริยะอีคริปเม้นท์ จำกัด
99/9 ม.1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.075-378818
10
บริษัท The Set Up คาร์ซิสเต็ม 1996 จำกัด
139 ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000
โทร. 075-322202-3
11
บริษัทโตโยต้านครศรี จำกัด
113/2   หมู่ที่ 3   ต.โพธิ์เสด็จ   อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช   80000
โทรสาร  075315328
12
บริษัทสยามนิสสัน จำกัด (ทุ่งสง)
62  หมู่ที่ 2  ต.ชะมาย  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   80000
13
บริษัท อาร์ เอช แว็คซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
259/5-6 ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-310504-5
14
บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)(เมืองทอง)
177,179 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-432440
15
บ.กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
269 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-4170155
16
ทีโอที จำกัด มหาชน
2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-300012
17
บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด
15 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-325146-48
18
บ.ไทยโฮเต็ลอินเตอร์เนชั่นแนล(1980)จำกัด
1369-1375 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341509
19
บ.อาร์เอชแว็คซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จ.
259/5-6 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-310504-5
20
บ.เสริมศิริอินเตอร์เทรด จำกัด
89/94 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 089-8668826
21
บ.ภาคใต้เครื่องชั่งและวิศวกรรมจำกัด
80/4 ม. 3 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0889-9770636
22
บ.ทรัพย์สัมฤทธิ์การก่อสร้าง จำกัด
57/6  ม.7  ต.นาพรุ  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-378480
084-9922988  
23
บริษัท ส.เจริญทรัพย์ หินอ่อน-แกรนิต
72/12 ม.2  ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 075-314027
086-6862852
24
บ.ทำเลไทยธรรมชาติ จำกัด
1  ม. 4  ถ.นคร-นบพิตำ  ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 081-7884237
25
บริษัทวงศ์พรหมวิศวกรรม จำกัด
127/60  ม.3 ต.มะเร็ต  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทร. 077-424694
26
บ.ลักกี้โฮมพัฒนาการ
8/85 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
โทร. 075-774541
27
บริษัทกระบี่ Construction จำกัด
93  ถ.เพชรเกษม ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่  81000
โทร. 075-611591
082-8004374
28
บริษัทวิริยะ พรีซีซั่น จำกัด
130 ม.1 ต.หนองหงส์ อ.พรนทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 038-451774
29
บริษัทเปาโลยานยนต์
143/126 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077-281803
30
บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
114,116 ถ.นครปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-324913-4
31
บริษัท เอซไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด
2/133 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-774770
32
บริษัทลัคกี้ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ 1987 จ.
1627/1-4 ถ.จำเริญวิถี ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-356636
33
บริษัทโชคชัยเจริญมอเตอร์(ภาคใต้จำกัด)
79/1 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 081-9564695
34
บ.เขามหาชัย พาราวู้ด จำกัด
13/3ม.5 ต.นาทราย  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร. 075-377507
35
บริษัทเดอะเซ็สเต็มนครศรี จำกัด
89/189-190  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 800
โทร. 075-318147
36
บ.ไฮโซแฟ็คท เน็ตเวิร์ค โซลูชัน จำกัด
446/24 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทร. 075-3645507
37
บริษัทเชียร์คอมมิเนเคชั่น จำกัด
130 ถ.วันดีโฆษิตกุลพร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-432276
081-5386373
38
บริษัทไทยสุนเซ่ง (1992) จำกัด
1509/6-10 ถ.ยมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
39
บริษัทสยามเซอร์วิส 2
198/14  ถ.อ้อมค่าย ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.075-311287-8
40
บริษัท ฟอร์ด บี.พี.ออโต้ (1997) จำกัด
33/1 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-322-322
41
T.AC.Accounting Co.Ltd.
33/4 หมู่ที่ 3  ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย   จ.สุราษฎร์ธานี 
 
โทร. 0-7723-1779
42
บริษัท เวิลด์เทคคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค จำกัด
86  ถนนเมืองทองธานี  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร.075-432111-3
43
บริษัท สรีนารถ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 149 หมู่ที่ 10  ต.หัวไทร อ.หัวไทร  จ.นครศรีธรรมราช  80170  
44
บริษัท พีสแคร์เซาน์เทริร์นคอนสตรัคชั่น จำกัด 44  ซ.ร.ร.ชูศิลป์วิทยา  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช โทร. 08-4847-0200