สถานประกอบการ ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด
ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่ตั้งสถานประกอบการ
หมายเลขโทรศัพท์
1
หจก.นครศรีสหมิตรไฟฟ้า
215  ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-321444
2
หจก. ลัคกี้ดีล็อบ เบ็น
ซ.แม่อ่างทอง  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 086-9511792
3
หจก. ป.รวมช่าง
10/11  ม.3 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร.086-2664015
4
หจก.นครมอเตอร์
1267/1-2 ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-314376
5
หจก.ทวีวัฒนาการช่าง
1/9 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-457097
6
หจก.ห้างสหไทยสรรพสินค้า
1627/60 ถ.จำเริญวิถี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-343848-50
7
Telewiz หจก.ปกรณ์และเพื่อน
30/285  ม.4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-341843ต่อ116
8
หจก.มนตรีแพค
73/7 ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โทร. 075-447237
9
หจก.ชิณวงค์คอมพิวเตอร์ สาขาท่าม้า
487 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075-310770
10
หจก.สยามเซอร์วิส 1994 จำกัด
เลขที่  198/14   ถ.อ้อมค่าย   ต.ท่าวัง   อ.เมือง    จ.นครศรีธรรมราช  
โทร. 0-7531-1288
11
หจก.พระเงินยานยนต์
เลขที่ 932  ถ.พระเงิน  ต.คลัง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
 
โทร. 0-7534-1600
12
หจก. ณัฎติพงศ์กลการ
เลขที่ 74/2  ถ.ท่าโพธิ์  ต.ท่าวัง  อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช  80000  
 
โทร. 0-7531-7588
13
หจก.กิตติพันธ์เซ็นเตอร์เซอวิส
186/98หมู่ที่ 9ถ.สะพานยาว  ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7531-6144
14
สำนักงาน บี แอนด์เอส การบัญชี
4/1  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7577-4926
15
หจก.ทุ่งสงพัฒนาภัณฑ์
514 ถนนชนปรีดา ต.ปากแพรกอ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  80110
โทร.075-411466
โทรสาร.075-421918
16
หจก.นันทนาการโยธา
90/1 หมู่ที่ 5  ต.ท่าเรือ อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร.  08-17197542
17
สำนักงานสิโรจน์การบัญชีภาษีอากร
167/20 หมู่ที่ 9  ถ.สะพานยาว ต.โพธิ์เสด็จ
18
หจก.ธานินท์เชี่ยวชาญก่อสร้าง
หมู่ที่ 1  ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช  80000
โทร. 0-7532-4911