ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง
157 ม.3 ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์
0-7537-8612 -3 ต่อ 104
โทรสาร
0-7537-8612 -3 ต่อ 104
เว็บไซด์
www.nicc.ac.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Nakornsri 06
           วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2524
เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2526 และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึงถือเอาวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์"
             วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรรมราช มีเนื้อที่ 79 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ      ถนนพัฒนาการ
ทิศใต้
ติดต่อ      ถนนชลประทาน
ทิศตะวันออก
ติดต่อ      ศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดต่อ      บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช