ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2554
หมายเลขครุภัณฑ์
รายการ
จำนวน/หน่วย
ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
ประเภทเงิน
ว/ด/ป ที่ได้รับ
แผนก/งาน
7440-001-0005-
542-0001
เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser รุ่น P 1120w
1
เครื่อง
5,243
5,243
บกศ.
3 ส.ค.54
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง
1
ชุด
948,000
948,000
บกศ.สารสนเทศ
4-May-54
สอบราคา
4120-001-0001-
542-0001
เครื่องปรับอากาศ  25000 BTU พร้อมติดตั้ง
1
เครื่อง
33,000
33,000
บกศ.
23 มิ.ย.54
2320-004-0001-
543-0001
รถกะบะโตโยต้า และอุปกรณ์มาตรฐานของรถยนต์
1
คัน
-
-
รับมอบ สอศ.
20 ก.ย.54
7440-001-0007-
541-0001
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
1
เครื่อง
28,000
28,000
งปม.คนพิการ
21 ก.ย.54
งานวัดผลฯ
4120-001-0001-
542-0001
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU พร้อมติดตั้ง
1
เครื่อง
33,000
33,000
บำรุงสารสนเทศ
7 ก.ค.54
4120-001-0003-
542-0001
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38000 BTU พร้อมติดตั้ง
1
เครื่อง
49,000
49,000
บกศ.
23 มิ.ย.54
3416-001-0001-
551-0001
เครืองกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม.พร้อมอุปกรณ์
1
เครื่อง
128,800
128,800
งปม.สอบราคา
14 มี.ค.55
ชก.
6720-008-0004-
551-0001
เครื่องวัดมุม (Theodolite) ชนิด อ่านได้ละเอียด20 ลิปดา
1
ชุด
98,800
98,800
งปม.(สอบราคา)
14 มี.ค.55
กส.
3630-007-0001-
551-0001
เครื่องเจาะทำลายคอนกรีต
1
เครื่อง
43,800
43,800
งปม.(สอบราคา)
14 มี.ค.55
กส.
4130-009-0001-
553-0001
ชุดห้องปฏิบัติการทดลองเครื่องกลไฟฟ้า
1
ชุด
550,000
550,000
บริจาค
11 ก.ค.55
ชฟ.
6695-018-0020-
551-0001
ชุด Biended Learning เรียนรู้ทดลองวิเคราะห์-
1
ชุด
1,999,300
1,999,300
สอบราคา อุดหนุน
2 พ.ย.54
ชฟ.
วงจรไฟฟ้าและระบบการควบคุม
3433-011-0002-
551-0001
เครื่องตัดตรงด้วยแก๊สแบบอัตโนมัติ
1
เครื่อง
         
78,800
       
78,800
งปม.สอบราคา
14 มี.ค.55
ชช.
5130-007-0004-
551-0001
สว่านไฟฟ้าชนิดแท่นแม่เหล็ก ขนาด 25 มม.
1
เครื่อง
         
78,800
       
78,800
งปม.สอบราคา
14 มี.ค.55
ชช.
ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์พื้นฐาน   9  รายการ
1
ชุด
 
 
 
รับจากกรม 
29 ก.ย.54
ชย.
1. ชุดปฏิบัติการหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Motronic
             
2. ชุดปฏิบัติการหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Jetronic
             
3. ชุดปฏิบัติการทดลองยานยนต์โมบายด์ไฮดรอลิกส์
             
4. ชุดทดลองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
             
5. ชุดทดลองระบบเกียร์อัตโนมัติ
             
6. เครื่องวิเคราะห์สมองกล และรูปคลื่นสัญญาณเชนเซอร์ยานยน
             
7. ชุดปฎิบัติการทดลองระบบเยรค เอบีเอส
             
8. ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบไฟฟ้ายานยนต์
             
9. ชุดทดลองเทคโนโลยียายนต์แบบมัลติมีเดีย
             
 
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2554
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser รุ่น P 1102
1
เครื่อง
      
3,290.00
         
3,290
บกศ.
27 พ.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โต๊ะประชุม รุ่น TF 1870
28
ตัว
           
2,000
       
56,000
งปม.Fix it
20 มิ.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เก้าอี้ประชุม รุ่น CN 015B
30
ตัว
           
1,150
       
34,500
งปม.Fix it
20 มิ.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เก้าอี้เล็คเชอร์
50
ตัว
         
900.00
       
45,000
บกศ.
30 มิ.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เก้าอี้ประชุม รุ่น CN 001
96
ตัว
             
740
       
71,040
งปม.Fix it
1 ก.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องสำรองไฟ  ขนาด 800 VA
1
เครื่อง
2,290
2,290
บกศ.
3 ส.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องพริ้นเตอร์ HP  Ink Jet All-in-on K209
1
เครื่อง
           
3,900
3,900
บกศ.
17 มี.ค .54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องพริ้นเตอร์ AII-in-one InkJiet Conon Mp 287
1
เครื่อง
           
2,450
2,450
อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
7 มิ.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เก้าอี้คอมพิวเตอร์
51
ตัว
             
600
30,600
บกศ.สารสนเทศ
17 มี.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เก้าอี้ทำงานทรงสูงบุหนังสีดำมีท้าวแขน
1
ตัว
           
3,950
3,950
บำรุงสารสนเทศ
4 เม.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่เกณฑ์
ชุดเครื่องขยายเสียง
2
ชุด
      
4,800.00
         
9,600
บกศ.
3 ส.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่เกณฑ์
เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser รุ่น P 1102
1
เครื่อง
      
3,290.00
         
3,290
บกศ.
18 ส.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INK JET Printer)
1
เครื่อง
39,000
39,000
งปม.คนพิการ
21 ก.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
โต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์
1
ตัว
4,300
4,300
งปม.คนพิการ
21 ก.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เก้าอี้ปรับความสูง-ต่ำได้
1
ตัว
700
700
งปม.คนพิการ
21 ก.ย.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต
1
ตู้
3,590
3,590
บำรุงสารสนเทศ
14 ก.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต
1
ตู้
3,590
3,590
บำรุงสารสนเทศ
14 ก.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
2
ตู้
3,900
7,800
บำรุงสารสนเทศ
14 ก.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 บาน 6 ลิ้นชัก
1
ตู้
4,900
4,900
บำรุงสารสนเทศ
14 ก.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ตู้บ้านเลื่อนกระจกสูง
1
ตู้
4,500
4,500
บำรุงสารสนเทศ
14 ก.ค.54
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องปริ้นเตอร์ รุ่น HP DeskJet Ink All-in-on Series K209
1
เครื่อง
3,290
3,290
บริจาค
19 ก.ค.54