ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2557
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
4120-001-0001-572-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU 1 เครื่อง           33,500 33,500 บกศ. 23 ธ.ค.56 งานกิจกรรม
7440-010-0001-572-001 เครื่องแสกน 2 หน้า 1 เครื่อง           27,000 27,000 บกศ. 23 ธ.ค.56 งานบริหารงาน
7710-009-0002-572-001 กีตาร์เบส 1 ตัว             5,800 5,800 บกศ. 23 ม.ค.57 กิจกรรม
7710-009-0003-572-001 กีตาร์โซโล (ไฟฟ้า) 1 ตัว             6,500 6,500 บกศ. 23 ม.ค.57 กิจกรรม
7710-009-0004-572-001 กีตาร์คอร์ด (ไฟฟ้า) 1 ตัว             6,500 6,500 บกศ. 23 ม.ค.57 กิจกรรม
7720-007-0001-572-001 เอฟเฟคกีตาร์โซโล (ดิจิตอล) 1 เครื่อง             9,500 9,500 บกศ. 23 ม.ค.57 กิจกรรม
7720-008-0005-572-001 ตู้ลำโพงกระแทก 18 นิ้ว 1 คู่           13,000 13,000 บกศ. 23 ม.ค.57 กิจกรรม
7720-008-0006-572-001 พาวเวอร์ขับลำโพงกระแทก 1 เครื่อง           12,000 12,000 บกศ. 23 ม.ค.57 กิจกรรม
3431-003-0001-572-001-005 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5 เครื่อง           11,000 55,000 บกศ. 27 ม.ค.57 ชช.
  200 AMP พร้อมอุปกรณ์              
7740-001-0016-572-001 เครื่องพริ้นเตอร์ ขนาด A3 1 เครื่อง           12,000 12,000 บกศ. 28-Jan-57 ชส.
7440-001-0009-572-001 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 1 ชุด           21,280 21,280 บกศ. 3-Feb-57 งานการเงิน
7440-001-0009-572-002 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 1 ชุด           21,280 21,280 บกศ. 6-Feb-57 งานวิทยฯ
7440-001-0009-572-003 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 1 ชุด           21,280 21,280 บกศ. 17-Feb-57 งานการเงิน
3220-009-572-0001-002 เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 2 เครื่อง 16,500.00 33,000.00 บกศ. 17-Feb-57 ชส.
3416-001-0001-571-001 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 125 มม. 1 เครื่อง 126,500 126,500 สอบราคา 26 พ.ค..57 ชก.
  พร้อมอุปกรณ์              
3405-001-0001-571-001 เครื่องเลื่อยกล ขนาด 350 มม. 1 เครื่อง 140,500 140,500 สอบราคา 26 พ.ค..57 ชก.
6695-018-0029-571-001-006 ชุดฝึกไมโครคอนโทรเลอร์ 6 ชุด 49,800 298,800 สอบราคา 12 พ.ค..57 ชอ.
6695-018-0030-571-001 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 ชุด 92,500 92,500 สอบราคา 24-Apr-57 ชอ.
4120-001-0001-572-002-003 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU 2 เครื่อง 29,000 58,000 สอบราคา 30 มิ.ย.57 ฝ่ายแผนงานฯ
4120-001-0001-572-004-005 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25000 BTU 2 เครื่อง 29,000 58,000 สอบราคา 30 มิ.ย.57 ชส.
4120-001-0002-572-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU 1 เครื่อง 43,000 43,000 สอบราคา 30 มิ.ย.57 การขายการตลาด
4120-001-0002-572-002-003 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU 2 เครื่อง 43,000 86,000 สอบราคา 30 มิ.ย.57 คอมฯ
4120-001-0007-572-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU 1 เครื่อง 18,000 18,000 สอบราคา 30 มิ.ย.57 แผนกอาหารฯ
3445-004-0002-572-001 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่ 1 เครื่อง 9,700.00 9,700.00 บกศ. 24 ก.ค.57 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
7690-003-004-571-001 โปรแกรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ แบบมัลติ 1 รายการ 975,000 975,000 งบทวิ 19 ก.ย.57 งานสื่อการเรียนการสอน
  มีเดียผ่านระบบออนไลท์              
4120-001-0002-571-004-021 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU 18 เครื่อง 52,000 936,000 ประกวดราคา   งานวิทยบริการ
4120-001-0008-571-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU 2 เครื่อง 21,000 42,000 ประกวดราคา   งานวิทยบริการ
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2557
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0005-572-014 เครื่อง Printer HP Ink Advantage All-in-One 2520 1 เครื่อง 3,990.00 3,990.00 บกศ. 16 ต.ค.56 งานพัสดุ
6135-001-0005-57-001 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1,000 VA 600w 1 เครื่อง 3,890.00 3,890.00 บกศ. 5 พ.ย.56 งานศูนย์ข้อมูล
7110-002-0002-572-001 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน มอก. 1 ตู้ 4,800.00 4,800.00 บกศ. 25 มิ.ย.57 งานทะเบียน
6645-006-0001-572-001 นาฬิกาแขวน SEIKO OFFice Standard Clock 1 เรือน 750.00 750.00 บกศ. 1 ก.ค.57 งานสื่อการเรีนฯ
7440-010-0015-571-001-022 Asus fonepad รุ่น FE 170 CG 22 เครื่อง 4,190.00 92,180.00 อุดหนุน 10 ก.ค.57 งานสื่อการเรียนฯ
7440-010-0015-571-023-044 Asus fonepad รุ่น FE 170 CG 22 เครื่อง 4,190.00 92,180.00 อุดหนุน 13 ส.ค.57 งานสื่อการเรียนฯ
7440-010-0015-571-045-104 แท็บเล็ต ฟิล์มกันรอย และซองใส่ด Cases 60 เครื่อง 4,761.33 285,680 สอบราคา 17 ก.ย.57 งานสื่อการเรียนฯ
5120-014-0001-571-001 ประแจปอนด์แบบไมโคร 1 ด้าม 2,680.00 2,680.00 งปม.ปวส. 13 ส.ค.57 ช่างยนต์
7730-007-0003-571-001-002 เครื่องเล่น DVD รุ่น S48GJ-K 2 เครื่อง 2,150.00 4,300.00 งปมปวช. 14 ส.ค.57 ช่างยนต์
4140-001-0008-571-001-003 พัดลมเพดานโคจร ขนาด 14 นิ้ว 3 ตัว 1,750.00 5,250.00 อุดหนุน 30 ก.ค.57 งานกิจกรรมฯ
9925-016-0003-571-002 พระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าฯพร้อมกรอบทอง 1 กรอบ 4,900.00 4,900.00 อุดหนุน 28 ส.ค.57 งานกิจกรรมฯ
7720-008-0008-572-001 กระเดื่องกลอง 1 ชุด 1,500.00 1,500.00 บกศ. 13 ม.ค.57 งานกิจกรรมฯ
7720-008-0007-572-001 แฉกลองขนาดใหญ่สุด 1 อัน 2,400.00 2,400.00 บกศ. 13 ม.ค.57 งานกิจกรรมฯ
5965-001-0001-572-001-002 ไมล์ 2 ตัว 500.00 1,000.00 บกศ. 13 ม.ค.57 งานกิจกรรมฯ
7720-007-0001-572-001 เอฟเฟคกีฬาร์คอร์ท 1 เครื่อง 4,500.00 4,500.00 บกศ. 13 ม.ค.57 งานกิจกรรมฯ
7440-001-0014-572-001 เครื่องอ่านบาร์โค๊ด 13 หลัก 1 ชุด 4,800.00 4,800.00 บกศ. 9 เม.ย.57 งานวิทยบรการฯ
  โปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พร้อมติดตั้ง 1 โปรแกรม 15,000.00 15,000.00 บกศ. 15 พ.ค.57 งานการเงิน
7110-006-0010-571-001-022 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน ขนาดกลาง 22 ตัว 1,300.00 28,600.00 งปม. 17 ก.ค.57 งานอาคาร
3450-003-0002-572-001 เครื่องเจียรไนย ขนาด 4 นิ้ว (ลูกหมู) 1 ตัว 2,275.00 2,275.00 บกศ. 15 ก.ค.57 งานอาคาร
7105-015-0002-572-001-002 ชั้นวางทีวี 2 ชุด 3,290.00 6,580.00 บกศ. 27 ส.ค.57 งานอาคาร
7320-001-0001-572-001-002 ซิงสเตนเลส 2 ชุด 2,900.00 5,800.00 บกศ. 29 ส.ค.57 งานอาคาร
3750-010-572-001-002 จอบ 2 เล่ม 250.00 500.00 บกศ. 29 ส.ค.57 งานอาคาร
6710-004--0002-571-001-002 กล้องวงจรปิด อินฟาเรด 50 2 ตัว 4,275.00 8,550.00 อุดหนุน 27 ส.ค.57 งานปกครอง
6710-004--0003-571-001-004 กล้องวงจรปิด อินฟาเรด 30 4 ตัว 3,790.00 15,160.00 อุดหนุน 27 ส.ค.57 งานปกครอง
6710-004--0002-571-003-008 กล้องวงจรปิด อินฟาเรด 50 6 ตัว 4,275.00 25,650.00 งบทวิ  '24 ก.ย.57 งานปกครอง
3835-011-0001-571-001-002 ปั๊มหลอดแก้ว ชนิดมือหมุน ขนาด 5 ลิตร 2 หลอด 2,800.00 5,600.00 งบทวิ 28 ส.ค.57 งานอาชีวศึกษาฯ
7110-006-0015-571-001-006 เก้าอี้พนักพิง ขาตัว C (สีเขียวอ่อน) 6 ตัว 1,920.00 11,520.00 งบทวิ  '9 ก.ย.57 งานอาชีวศึกษาฯ
4240-012-0001-571-001 บันไดอลูมิเนียม ขนาด 6 ฟุต 1 อัน 2,126.00 2,126.00 งปม.Fix it 6 มี.ค.57 งานโครงการพิเศษฯ
4240-012-0002-571-001 บันไดอลูมิเนียม ขนาด 10 ฟุต 1 อัน 3,410.00 3,410.00 งปม.Fix it 6 มี.ค.57 งานโครงการพิเศษฯ
4240-012-0003-571-001 บันไดอลูมิเนียม ขนาด 10*10 ฟุต 1 อัน 4,950.00 4,950.00 งปม.Fix it 6 มี.ค.57 งานโครงการพิเศษฯ
7330-011-571-001 เครื่องตีไข่ Home Mate รุ่น HOM-12KP81 1 เครื่อง 1,600.00 1,600.00 งปม.Fix it 21 พ.ค.57 งานโครงการพิเศษฯ
5965-001-0002-571-001 ไมล์ลอย PROEURO TECT 1 ชุด 4,800.00 4,800.00 งปม.Fix it 23 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7730-003-0001-571-001-006 โทรศัทน์สี ขนาด 21 นิ้ว 6 เครื่อง 4,900.00 29,400.00 งปม.Fix it 16 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7440-010-0016-571-001-004 HDD External Seagate ITB 4 เครื่อง 4,998.00 19,992.00 งปม.Fix it 3 ก.ค.57 งานโครงการพิเศษฯ
4140-001-0009-571-001-006 พัดลมอุตสาหกรรม  6 ตัว 1,800.00 10,800.00 งปม.Fix it 24 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7330-018-0001-571-001 กระติกน้ำร้อน 1 ใบ 1,090.00 1,090.00 งปม.Fix it 24 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7240-004-0001-571-001 ถังคูลเลอร์สเตนเลส ขนาด 2" ยาว 40 ซม. 1 ใบ 4,900.00 4,900.00 งปม.Fix it 24 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7240-004-0002-571-001-006 ถังน้ำขนาด 200 ลิตร 6 ใบ 820.00 4,920.00 งปม.Fix it 24 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7240-004-0003-571-001 ถังแช่น้ำแข็งพลาสติก 1 ใบ 1,400.00 1,400.00 งปม.Fix it 24 มิ.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5120-014-0002-571-001 ประแจบ็อกชุดใหญ่ 94 ชิ้น MACOH 1 ชุด 3,500.00 3,500.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5110-013-0001-571-001 เครื่องมือตัดโซ่มอเตอร์ไซต์ 1 ชุด 600.00 600.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
6130-001-0001-571-001 เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่แบบเร้ง 30 Amp 1 เครื่อง 400.00 400.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
3460-006-0001-571-001 ปากกาจับชิ้นงาน 6 นิ้ว 1 ตัว 1,800.00 1,800.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
4330-001-0007-571-001 ปั๊มลมโรตารี่ PUMA 2525 1 เครื่อง 4,900.00 4,900.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
3438-009-0004-571-001 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 200A 1 เครื่อง 3,600.00 3,600.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7125-006-0006-571-001 ตู้เครื่องมือแบบแขวน ขนาด 1200x200x600 1 ตู้ 4,800.00 4,800.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
3470-005-0012-571-001 ชุดเชื่อมแก๊สสนาม 1 ชุด 3,550.00 3,550.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5130-007-0005-571-001 สว่านมือแบตเตอรี่ 1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5130-007-0006-571-001 สว่านมือ BOSH 1 ชุด 2,800.00 2,800.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
3750-013-0002-571-001 เครื่องฉีดน้ำแรง 1 เครื่อง 2,000.00 2,000.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
4140-003-571-001 เครื่องเป่าลมร้อน 1 เครื่อง 600.00 600.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
3442-002-0001-571-001 เครื่องเป่าลม โบโว่ 1 เครื่อง 800.00 800.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5120-024-0001-571-001 เครื่องมือบานท่อ 1 ชุด 1,800.00 1,800.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5120-024-0002-571-001 เครื่องมือขยายท่อ 1 ชุด 700.00 700.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5120-014-0003-571-001-002 ประแจบล็อกชุดเล็ก 2 ชุด 1,400.00 2,800.00 งปม.Fix it  '10 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7125-002-0002-571-001 ตู้อลูมิเนียม 2 ชั้น 1 ตู้ 2,500.00 2,500.00 งปม.ระยะสั้น 17 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7330-018-0001-571-003 กระติกน้ำร้อน ขนาด 3.6 ลิตร 1 ตัว 1,200.00 1,200.00 งปม.ระยะสั้น 17 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7105-007-0003-571-001-004 โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง 4 ตัว 1,920.00 7,680.00 งปม.ระยะสั้น 17 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7105-007-0004-571-001-002 โซฟา ขนาด 2 ที่นั่ง 2 ตัว 4,100.00 8,200.00 งปม.ระยะสั้น 17 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7105-006-0003-571-001-002 โต๊ะกลางโซฟา  2 ตัว 1,700.00 3,400.00 งปม.ระยะสั้น 17 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7110-007-0013-571-001 โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 ม. พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 4,980.00 4,980.00 งปม.ระยะสั้น 17 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7110-007-0005-571-001-006 โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับ ขนาด 0.60x1.80 ม. 6 ตัว 1,700.00 10,200.00 งปม.Fix it 12 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7110-002-0013-571-001-003 ตู้เก็บเอนกประสงค์บานเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 3 ตู้ 4,500.00 13,500.00 งปม.Fix it 12 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5180-001-0001-571-001-003 ชุดเครื่องมือรวม 3 ชุด 3,800.00 11,400.00 งปม.Fix it 9 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
6675-018-0002-571-001 เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม 1 เครื่อง 2,500.00 2,500.00 งปม.Fix it 9 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
5180-004-0004-571-001 กระเป๋าติดตั้งสาย Lan 1 ชุด 2,500.00 2,500.00 งปม.Fix it 9 ก.ย.57 งานโครงการพิเศษฯ
7320-002-0001-571-001 เครื่องปั่น Panasonic (แบบแก้ว) 1 ชิ้น 2,400.00 2,400.00 งบศูนย์บ่มเพาะ  '9 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7330-018-0001-571-002 กระติกน้ำร้อน Sharp ขนาด 2.8 ลิตร 2 ตัว 1,550.00 3,100.00 งบศูนย์บ่มเพาะ  '9 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7110-007-0021-571-001-003 โต๊ะสแตนเลส ขนาด 50x80x75 ซม. 3 ตัว 1,900.00 5,700.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7110-006-0017-571-001-006 เก้าอี้นั่งสแตนเลส (หัวล้าน) ขนาด 32x32x47ซม. 6 ตัว 690.00 4,140.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7110-006-0018-571-001-006 เก้าอี้นั่งสแตนเลส (มีขอบ) ขนาด 32x32x62 ซม. 6 ตัว 900.00 5,400.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
  โต๊ะหวาย แบบสองที่นั่ง ประกอบด้วย 3 ชุด 4,900.00 14,700.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7105-006-0003-571-001  - โต๊กลมกระจก ขนาด Ø  59x60 ซม. (1 ตัว/ชุด)              
7110-006-0019-571-001-002  - เก้าอี้ ขนาด 65x64x70 ซม. (2 ตัว/ชุด)              
7330-016-571-001-002 ชั้นวางของ รุ่นโรดิโอ/80 ขนาด 80x30.5x180ซม. 2 ชุด 2,900.00 5,800.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
  โต๊ะคาเฟ่ ประกอบด้วย 2 ชุด 2,900.00 5,800.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7105-006-0004-571-001  - โต๊กลมกระจก ขนาด Ø 60x71 ซม. (1 ตัว/ชุด)              
7110-006-0020-571-001-002  - เก้าอี้ ขนาด 50x39x73 ซม. (2 ตัว/ชุด)              
7320-013-0004-571-001 ซิงพร้อมที่วางมีก๊อก ขนาด 98x48x115 ซม. 1 ชุด 4,000.00 4,000.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7125-004-0002-571-001-002 สามชั้นโล่ง ขนาด 42x30x87 ซม. 2 ชิ้น 390.00 780.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7125-004-0003-571-001-002 สามชั้นล็อก ขนาด 42x30x87 ซม. 2 ชิ้น 790.00 1,580.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7320-013-0003-571-001 ที่คว่ำจานอลูมิเนียมหน้าเรียบ ขนาด 85x45x80 ซม. 1 ชุด 1,200.00 1,200.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7110-002-0014-571-001 ตู้เก็บบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  1 ตู้ 3,900.00 3,900.00 งบศูนย์บ่มเพาะ 19 ก.ย.57 งานส่งเสริมผลิตฯ
7110-006-0016-571-001-030 เก้าอี้เอนกประสงค์ 30 ตัว 850.00 25,500.00 งบอาเซียน 24 ก.ย.57 แผนกสามัญ
7110-007-0023-571-001-002 โต๊ะประชุมขาเหล็กโค้ง 2 ตัว 4,900.00 9,800.00 งบอาเซียน 24 ก.ย.57 แผนกสามัญ
7110-002-0014-571-002 ตู้บานเลื่อนกระจก 2 บาน ขนาด 4 ฟุต 1 ตู้ 3,900.00 3,900.00 งบอาเซียน 24 ก.ย.57 แผนกสามัญ
7110-002-0013-571-001 ตู้บานเลื่อนทึบ 2 บาน ขนาด 4 ฟุต 1 ตู้ 3,900.00 3,900.00 งบอาเซียน 24 ก.ย.57 แผนกสามัญ
7110-006-0010-571-025 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน ขนาดกลาง 1 ตัว 1,300.00 1,300.00 งบอาเซียน 24 ก.ย.57 แผนกสามัญ
711-007-0021-571-001-008 โต๊ะประชุมขาเหล็ก ขนาด 60x180x61 ซม. 8 ตัว 4,900.00 39,200.00 งบทวิ 19 ก.ย.57 แผนกสามัญฯ
7110-002-0009-571-001 ตู้ 2 บาน มือจับเขาควาย 1 ตู้ 3,900.00 3,900.00 งปม.ระยะสั้น 19 ก.ย.57 งานวัดผลฯ
7110-006-0010-571-023-024 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน ขนาดกลาง 2 ตัว 1,300.00 2,600.00 งปม.ระยะสั้น 19 ก.ย.57 งานวัดผลฯ
6710-002-0003-571-001-002 จอภาพ LED 2 จอ 4,500.00 9,000.00 งบทวิ  '9 ก.ย.57 ชอ.
ครุภัณฑ์ (บริจาค)  ปีการศึกษา 2557
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0005-573-001 เครื่องปริ้นเตอร์  Samsung รุ่น ML -2165 1 เครื่อง 2,990 2,990 บริจาค 12 ก.พ.57 พัสดุ
2340-003-0005-573-001-002 รถจักรยานยนต์ รุ่น CZ-i110 2 คัน 32,000 64,000 บริจาค 12 มี.ค.57 ช่างยนต์
7440-001-0005-573-002 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3010 1 เครื่อง 5,990 5,990 บริจาค 21 พ.ค.57 งานการเงิน
7440-001-0005-573-003 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3010 1 เครื่อง 5,990 5,990 บริจาค 21 พ.ค.57 งานแนะแนวฯ
7440-001-0005-573-004 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3010 1 เครื่อง 5,990 5,990 บริจาค 21 พ.ค.57 งานโครงการพิเศษฯ
7440-001-0005-573-005 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3010 1 เครื่อง 5,990 5,990 บริจาค 21 พ.ค.57 งานวัดผลฯ
7440-001-0005-573-006 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3010 1 เครื่อง 5,990 5,990 บริจาค 21 พ.ค.57 งานประกันฯ
7440-001-0005-573-007 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet CP 1025 1 เครื่อง 11,000 11,000 บริจาค 21 พ.ค.57 งานพัฒนาหลักฯ
7440-001-0005-573-008 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet CP 1025 1 เครื่อง 11,000 11,000 บริจาค 21 พ.ค.57 งานวางแผนฯ
7440-001-0005-573-009 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet CP 1025 1 เครื่อง 11,000 11,000 บริจาค 21 พ.ค.57 งานสารบรรณ
7440-001-0005-573-010 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet CP 1025 1 เครื่อง 11,000 11,000 บริจาค 21 พ.ค.57 งานกิจกรรมฯ
7440-001-0005-573-011 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3300 1 เครื่อง 7,990 7,990 บริจาค 21 พ.ค.57 งานทะเบียน
7440-001-0005-573-012 เครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER MFC-9140C 1 เครื่อง 21,000 21,000 บริจาค 21 พ.ค.57 งานเอกสารการพิพม์
7440-001-0005-573-013 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP 3010 1 เครื่อง 5,990 5,990 บริจาค 23 มิ.ย.57 งานทะเบียน