ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2558
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7310-012-0002-581-001 ห้องปฏิบัติการประกอบอาหาร ประกอบด้วย 1 รายการ       2,075,000 2,075,000 งบลงทุน 22 ธ.ค.57 แผนกอาหารฯ
7310-012-0002-581-001 (1/13) 1. เตาแก๊สสแตนเลสพร้อมโต๊ะวาง 2 หัวเตา 4 ชุด         ส่งมอบเมื่อวันที่
7310-012-0002-581-001 (2/13) 2. ชุดอ่างล้างสแตนเลส พร้อมก๊อก หลุมเดียวมีที่พัก 4 ชุด         7 เม.ย.58
7310-012-0002-581-001 (3/13) 3. ตู้เก็บอุปกรณ์สแตนเลส  4 ชุด         บ. อะเมซอนเทค จำกัด
7310-012-0002-581-001 (4/13) 4. เตาอบแก๊ส ขนาด 4 ถาด 2 ชุด          
7310-012-0002-581-001 (5/13) 5. เครื่องผสม ขนาด 5 คว็อต (คิทเช่นเอท) 4 ชุด          
7310-012-0002-581-001 (6/13) 6. เครื่องนวดแป้ง  1 ชุด          
7310-012-0002-581-001 (7/13) 7. ตู้เย็น 2 ประตู 2 เครื่อง          
7310-012-0002-581-001 (8/13) 8. เครื่องทำไอศกรีม 2 ชุด          
7310-012-0002-581-001 (9/13) 9. เครื่องชงกาแฟ 1 เครื่อง          
7310-012-0002-581-001 (10/13) 10. เครื่องบดเมล็ดกาแฟ 1 เครื่อง          
7310-012-0002-581-001 (11/13) 11. หม้ออัดความดัน 1 เครื่อง          
7310-012-0002-581-001 (12/13) 12. ตู้อบลมร้อน 1 ตู้          
7310-012-0002-581-001 (13/13) 13. เคาน์เตอร์สแตนเลสพร้อมตู้เก็บอุปกรณ์ 4 ชุด          
6120-003-0002-581-001 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA  1 เครื่อง         340,000 340,000 งบลงทุน   งานอาครสถานที่
4330-001-0008-581-001 เครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจุ่ม ขนาด 3 เฟส  3 แรงม้า 1 เครื่อง           50,000 50,000 งบลงทุน   งานอาครสถานที่
  พร้อมติดตั้ง              
4610-007-0001-581-001-012 เครื่องกรองน้ำ ชนิด 4 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง 12 เครื่อง             7,000 84,000 งบลงทุน    
4110-002-0002-581-001-012 เครื่องทำความเย็น ชนิด 4 หัวก๊อก พร้อมติดตั้ง 12 เครื่อง             7,700 92,400 งบลงทุน    
                 
                 
9925-016-0003-582-001 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- 1 กรอบ             6,000 6,000 บกศ. 3 พ.ย.57 งานอาคาร
  ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมกรอบทอง              
4120-001-0009-582-001 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU 1 เครื่อง 28,500 28,500 บกศ. 6 ม.ค.58 งานวางแผนฯ
4120-001-0008-582-002 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU 1 เครื่อง 19,000 19,000 บกศ. 6 ม.ค.58 งานกิจกรรม
6675-018-0025-581-001 ชุดฝึกเครื่องนยนต์แก๊สโซลีน  1 ชุด           80,000 80,000 งปม. 17 มี.ค.58 ชย.
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ปีการศึกษา 2558
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0014-582-001 จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19 นิ้ว 1 จอ 3,500.00 3,500.00 บกศ. 6 ม.ค.58 งานบริหารงานทั่วไป
7110-006-0010-582-001 เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อนขนาดกลาง  1 ตัว             1,300 1,300 บกศ. 12 ม.ค.58 งานการเงิน
7110-007-0009-582-001 โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 1 ชุด             4,500 4,500 บกศ. 15 ม.ค.58 งานส่งเสริมผลิตผลฯ
7110-007-0024-852-001 โต๊ะทำงาน ขนาด 1.20 m พร้อมกระจก 1 ชุด             3,000 3,000 บกศ. 15 ม.ค.58 "
7110-007-0025-582-001-004 เข้ามุม ขนาด 60 cm 4 ตัว             1,500 6,000 บกศ. 15 ม.ค.58 "
7110-006-0009-582-001-003 เก้าอี้ขนาดกลาง พนักพิงหนา มีโช๊คปรับสูง-ต่ำได้ 3 ตัว             2,700 8,100 บกศ. 15 ม.ค.58 "
7110-006-0010-582-002-004 เก้าอี้ขนาดกลางล้อเลื่อน มีโช๊คปรับสูง-ต่ำได้ 3 ตัว             1,300 3,900 บกศ. 15 ม.ค.58 "
6135-001-0010-582-001 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 480 วัตต์ 1 เครื่อง 1,990.00 1,990 บกศ. 16 ม.ค.58 งานศูนย์ข้อมูล
7440-010-0015-581-001-020 Asus fonepad รุ่น FE 170 CG 20 เครื่อง 4,500.00 90,000.00 อุดหนุน 10 ก.พ.58 งานสื่อการเรียนฯ
7440-010-0017-581-001-004 Wacom Intuos CTH-๔๘๐/๘๒-C 4 อัน 4,100.00 16,400.00 อุดหนุน 18 ก.พ.58 งานสื่อการเรียนฯ
7440-001-0017-581-001-002 LED TV ขนาด 24 นิ้ว 2 เครื่อง 4,990.00 9,980.00 อุดหนุน 13 มี.ค.58 ชช.
7730-007-0003-581-001 เครื่องเล่นบลูเรย์ 1 เครื่อง 4,000.00 4,000.00 อุดหนุน 20 มี.ค.58 เทคนิคพื้นฐาน
7730-007-0003-581-002 เครื่องเล่นบลูเรย์ 1 เครื่อง 4,000.00 4,000.00 อุดหนุน 20 มี.ค.58 การขายการตลาด
7730-007-0003-581-003 เครื่องเล่นบลูเรย์ 1 เครื่อง 4,000.00 4,000.00 อุดหนุน 30 มี.ค.58 งานกิจกรรม
5965-001-0003-581-001 ไมล์ลอย 1 ชุด 4,400.00 4,400.00 อุดหนุน 13-มี.ค.-58 เทคนิคพื้นฐาน
7440-001-0004-581-001 เครื่องพิมพ์ Injet Brother รุ่น MFC-J200 1 เครื่อง 4,290.00 4,290.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 แผนกช่างกลโรงงาน
3445-002-0001-581-001 เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว 1 เครื่อง 4,200.00 4,200.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
3415-001-0003-581-001 เครื่องเจียระไนรู แกนจับ ขนาด 6 มม. 1 เครื่อง 1,800.00 1,800.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
5130-007-0005-581-001 สว่านมือขนาดจับเจาะ 3/8 นิ้ว รุ่น MT 653 1 เครื่อง 1,368.00 1,368.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
3405-004-0003-581-001 เลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ รุ่น CS450 1 เครื่อง 4,792.00 4,792.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
4940-004-0001-581-001 เครื่องพ่นสี ขนาดบรรจุ 800 มล.มอเตอร์ ขนาด 650 วัตต์ 1 เครื่อง 1,940.00 1,940.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
7110-002-0013-581-001 ตู้เหล็ก 5 ฟุต บานกระจก 1 ใบ 3,500.00 3,500.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
7110-002-0016-581-001 ตู้เหล็ก 5 ฟุต บานทึบพร้อมขารอง 1 ใบ 3,900.00 3,900.00 อุดหนุน 15-ก.ย.-58 "
6105-001-0001-581-001 มอเตอร์ ขนาด 3 Hp 1 เฟส 4 Kw 1 ตัว 4,500.00 4,500.00 งปม.Fix it 9-ก.ค.-58 โครงการพิเศษ
2915-011-0002-581-001 ถังลม ขนาด 80 lt 1 ถัง 4,750.00 4,750.00 งปม.Fix it 9-ก.ค.-58 โครงการพิเศษ
4310-004-0001-581-001 ปั๊มลม 2 สูลแบบวี 800l/min 1 ชุด 4,800.00 4,800.00 งปม.Fix it 9-ก.ค.-58 โครงการพิเศษ
6730-002-0004-581-001 ชุดจอแสดงผลดิจิตอล ขนาด 1*4 นิ้ว 1 ชุด 4,900.00 4,900.00 งปม.Fix it 9-ก.ค.-58 โครงการพิเศษ
7125-006-0007-581-001 ตู้สเตนเลส หนา 1 mm ขนาด 30*15*120 cm 1 ตู้ 4,300.00 4,300.00 งปม.Fix it 9-ก.ค.-58 โครงการพิเศษ
7125-004-0001-581-002 ชั้นวางวารสารแบบเอียง ขนาด916*306*1526 1 ตู้ 4,500.00 4,500.00 บกศ. 24-ก.ค.-58 แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5962-004-0001-581-001 ตู้คอนโทรลควบคุมไฟฟ้าไม่เกิน 1 เฟส 1 ชุด 3,800.00 3,800.00 งปม.Fix it 9-ก.ค.-58 โครงการพิเศษ
3445-002-0001-581-002 เครื่องไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 1 เครื่อง             4,400          4,400 อุดหนุน 18 ก..58 ชย.
5130-007-0005-581-002 สว่านมือ ขนาด 3/8 นิ้ว 1 ตัว             1,500          1,500 อุดหนุน 18 ก..58 ชย.
ครุภัณฑ์ (บริจาค)  ปีการศึกษา 2558
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0005-583-014 เครื่องปริ้นเตอร์  HP Laser Jet Pro100 M177fw 1 เครื่อง 14,000.00 14,000.00 บริจาค 22 ธ.ค.57 งานทวิ
7440-001-0005-583-015 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet Pro200 M276nw 1 เครื่อง 32,000.00 32,000.00 บริจาค 8 ม.ค.58 งานประกันคุณภาพ
7440-001-0005-583-016 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet CP 1025 1 เครื่อง 7,000.00 7,000.00 บริจาค 29 ต.ค.57 งานบุคลากร
7440-001-0005-583-017 เครื่องปริ้นเตอร์ CANON MF 3010 1 เครื่อง 5,900.00 5,900.00 บริจาค 23 ก.พ.58 งานการเงิน
7440-001-0005-583-018 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Laser Jet P1102 1 เครื่อง 3,000.00 3,000.00 บริจาค 18 พ.ค.58 งานการเงิน
7440-001-0005-583-019 เครื่องปริ้นเตอร์ HP Lsder Jet 5100 1 เครื่อง 50,000.00 50,000.00 บริจาค 18 พ.ค.58 งานทะเบียน
วัสดุถาวร  ปีการศึกษา 2558
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
วัสดุถาวร Wireless N Acce ss Point TP-LINK (WA901 ND) 1 ตัว 1,950.00 1,950.00 บกศ.สารสนเทศ 19 ม.ค.58 งานศูนย์ข้อมูล
วัสดุถาวร Switch Linksys 10/100/1000 /8 port 1 ตัว 2,590.00 2,590 บกศ.สารสนเทศ 19 ม.ค.58 "