ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2559
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
3416-001-0002-591-001 เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง         294,785 1,473,925 งบลงทุน 28 ธ.ค.58 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
วัสดุถาวร ปีการศึกษา 2559
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
4330-001-0009-592-001 เครื่องปั๊มน้ำ ขนาด 1*1 นิ้ว 1 เครื่อง 3,650.00 3,650.00 บกศ. 30 พ.ย..58 งานอาคาร
4140-001-0004-591-001-006 พัดลมติดผนัง ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 6 ตัว             1,510 9,060 งปม.Fix it 16 ธ.ค.58 งานโครงการพิเศษฯ
4140-001-0003-591-001-024 พัดลมโคจร ขนาด 15 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 24 ตัว             1,510 36,240 งปม.Fix it 16 ธ.ค.58 "
3413-003-0002-592-001 สว่านโรตารี่ 1 ตัว             3,500 3,500 บกศ. 5-ม.ค.-59 งานอาคาร
4330-001-0010-591-001 ปั๊มไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว 1 ตัว             4,500 4,500 งปม.Fix it 17-มิ.ย.-59 งานอาคาร
7210-015-0001-591-001 เครื่องซักผ้า ขนาด 2 ถัง 1 เครื่อง             4,990 4,990 งปม.Fix it 11-ก.ค.-59 งานโครงการพิเศษฯ
4140-001-0002-591-001-004 พัดลมตั้งพื้น ขนาด 22 นิ้ว 4 ตัว 2,400.00 9,600 งปม.Fix it 13-ก.ค.-59 งานโครงการพิเศษฯ
4110-008-0002-591-001 เครื่องทำน้ำเย็น+ร้อน 1 ตัว 4,990.00 4,990.00 งปม.Fix it 13-ก.ค.-59 งานโครงการพิเศษฯ
7110-002-0017-591-0001 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก รุ่น FC744 (v1) 1 ตู้ 3,980.00 3,980.00 งปม.ออกกลางคัน 9-ก.ย.-59 งานครูที่ปรึกษา
7110-002-0018-591-0001 ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต รุ่น SD-023 (v1) 1 ตู้ 2,880.00 2,880.00 งปม.ออกกลางคัน 9-ก.ย.-59 งานครูที่ปรึกษา
7110-002-0005-591-0001 ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก สีเขียว 1 ตู้ 3,890.00 3,890.00 งปม.ทวิภาคี 26-ก.ย.-59 งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
7110-005-0017-591-0002 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก รุ่น FC744 (v1) 1 ตู้ 3,980.00 3,980.00 งปม.ทวิภาคี 26-ก.ย.-59 งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
7440-001-0005-591-0005 เครื่องปริ้นเตอร์ Canon PIXMA G200 : AIO Tank:2k 1 เครื่อง 4,690.00 4,690 งปม.ยกระดับ 26-ก.ย.-59 แผนกวิชาบัญชี
7440-001-0005-591-0006 เครื่องปริ้นเตอร์ Canon PIXMA G200 : AIO Tank:2k 1 เครื่อง 4,690.00 4,690 งปม.ยกระดับ 26-ก.ย.-59 แผนกวิชาโรงแรม
4140-001-0002-591-0005-0006 พัดลม ขนาด 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 2 ตัว             1,590 3,180 งปม.ยกระดับ 26-ก.ย.-59 แผนกวิชาโรงแรม
7730-001-0001-592-0001 เครื่องเล่น ดีวีดี 1 เครื่อง             1,800 1,800 บกศ.สารสนเทศ 4-ก.ค.-59 งานวิทยบริการ
7330-018-0002-591-0001-0003 เครื่องผสมอาหารมือ HOMEMATE 350  W 3 เครื่อง             1,800 5,400 งปม. ก.ย.-59 แผนกวิชาอาหาร
7330-009-0001-591-0001 เครื่องชั่งน้ำหนักระบบดิจิตอล Max 5 kg. 1 เครื่อง             1,800 1,800 งปม. ก.ย.-59 แผนกวิชาอาหาร
3220-003-0001-591-0001 เลื่อยจิ๊กซอว์ (ตัวเล็ก) 1 ตัว 4,370.00 4,370 งปม. 26-ก.ย.-59 แผนกวิชาช่างยนต์
ครุภัณฑ์ (บริจาค)  ปีการศึกษา 2559
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0004-593-001 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต ยี่ห้อ EPSON รุ่น L220 1 เครื่อง 4,990.00 4,990.00 บริจาค 1 ธ.ค.58 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
7440-001-0005-593-002 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-680ND 1 เครื่อง 15,900.00 15,900.00 บริจาค 1 ธ.ค.58 "
7440-001-0005-593-003-004 เครื่องพิมพ์ Brother รุ่น Laser Jet HL-545ODN 2 เครื่อง 21,990.00 43,980.00 บริจาค 1 ธ.ค.58 "
2340-003-0006-593-0001 รถยนต์ (เก๋งสองตอน) เลขทะเบียน กย.4546-นศ. 1 คัน 50,000.00 50,000.00 บริจาค 23 ธ.ค.58 งานพัสดุ