ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2560
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0007-602-001-003 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป 3 เครื่อง           16,000 48,000.00 บกศ.สารสนเทศ 17-ก.พ.-60 การเงิน,สามัญ,พัสดุ
7440-001-0006-602-001-002 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง           16,000 32,000.00 " 17-ก.พ.-60 งานศูนย์ข้อมูล,งานสื่อ
7440-001-0018-602-001 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานออกแบบ 1 เครื่อง           31,990 31,990.00 " 17-ก.พ.-60 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
7440-001-0019-602-001 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก EPSON 1 เครื่อง             4,300 4,300.00 " 17-ก.พ.-60 แผนกวิชาอาหาร
7440-009-0001-602-001-002 เครื่องสำรองไฟ 1000VA/480W 2 เครื่อง             3,200 6,400.00 " 17-ก.พ.-60 งานบริหาร,งานทวิภาคี
6730-001-0004-602-001-004 เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ SVGA 4 เครื่อง           16,000 64,000.00 " 17-ก.พ.-60 เพาะเลี้ยง,ช่างยนต์,คอม,งานสื่อ
7105-015-0002-601-001 ห้องปฏิบัติการโรงแรม ประกอบด้วย 1 รายการ         756,000 756,000.00 งบลงทุน 22-ก.พ.-60 แผนกวิชาการโรงแรม
  1.เตียงห้องพัก (พักคู่ 2 เตียง พักเตียง 1 เตียง) 1             42,000 42,000.00 " " "
  2.อุปกรณ์ปูเตียงมาตรฐานโรงแรม 1             45,000 45,000.00 " " "
  3.เครื่องรับโทรทัศน์จอ LED  1             24,000 24,000.00 " " "
  4.ชุดเครื่องรับสัญญาดาวเทียม 1               6,300 6,300.00 " " "
  5.ตู้เย็นมินิบาร์ ความจุไม่น้อยกว่า 2.8 คิว 1               5,700 5,700.00 " " "
  6.เคาน์เตอร์มินิบาร์ 1               6,500 6,500.00 " " "
  7.หัวเตียงพร้อม แสงสว่างและโคมไฟ 1             12,500 12,500.00 " " "
  8.โต๊ะเก้าอี้ทำงาน 2            12,000 " " "
  9.โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้ 1               8,500        12,000      
  10.ตู้เก็บเสื้อผ้า พร้อมที่วางกระเป๋า 1             18,500 18,500.00 " " "
  11.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU 1             49,000 49,000.00 " " "
  12.เครื่องโทรศัพท์ 1               2,500 2,500.00 " " "
  13.ชุดรับแขก (โต๊ะกลางและเก้าอี้ 2ตัว) 1               8,500 8,500.00 " " "
  14.ชุดม่านกรองแสงสองชั้น 1             30,000 30,000.00 " " "
  15.เครื่องดูดอากาศ 1               6,500 6,500.00 " " "
  16.แผงหัวเตียงไม้จริงตกแต่งสวยงาม 1             12,000 12,000.00 " " "
  17.เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 1             34,000 34,000.00 " " "
  18.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต 1             28,000 28,000.00 " " "
  19.เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์  1   38,000.00 38,000.00 " " "
  20.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 2 เครื่อง 2     7,200.00 " " "
  21.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1             31,500 31,500.00 " " "
  22.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 1             26,500 26,500.00 " " "
  23.โต๊ะและเก้าอี้สำหรับวางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2     12,500.00 " " "
  24.โทรทัศน์ LED (LED TV) 55 นิ้ว 1             36,000 36,000.00 " " "
  25.ตู้เย็นสำหรับบริการ Lobby Bar  1   31,000.00 31,000.00 " " "
  26.ชุดรับแขกอย่างดี สำหรับแขก 1   36,000.00 36,000.00 " " "
  27.เครื่องปรับอากาศ ขนาด 38,000 BTU 1   49,000.00 49,000.00 " " "
  28.ชุดเครื่องเสียง 1   12,000.00 12,000.00 " " "
  29.โต๊ะพับหน้าขาว 15     28,500.00 " " "
  30.เก้าอี้ 30     16,500.00 " " "
6710-005-0003-602-001 กล้องถ่ายรูป EOS 700D 1 ตัว 25,000.00 25,000.00 บกศ.สารสนเทศ 15-มี.ค.-60 งาน ปชส.
6710-004-0004-602-001-002 กล้องวงจรปิด IP Camera 2 ตัว 9,800.00 19,600.00 บกศ.สารสนเทศ 29-มี.ค.-60 งานปกครอง
671-0004-0003-602-001-008 กล้องวงจรปิด Analogue 8 ตัว 6,425.00 51,400.00 บกศ.สารสนเทศ " "
7440-001-0007-602-004 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป 1 เครื่อง 16,000.00 16,000.00 กยศ. 5-เม.ย.-60 งานแนะแนว
6110-011-0002-602-001 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 ตู้ 5,200.00 5,200.00 บกศ. 18-ส.ค.-60 ชช.
                 
                 
7490-015-0002-602-001 เครื่องเคลือบบัตรยี่ห้อ Creatus รุ่น LMA 42 1 เครื่อง 4,700.00 4,700.00 บกศ. 3-ส.ค.-60 งานทะเบียน
วัสดุถาวร ปีการศึกษา 2560
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
ครุภัณฑ์ (บริจาค)  ปีการศึกษา 2560
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7440-001-0005-603-001 เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON รุ่น L360 1 เครื่อง 4,790.00 4,790.00 บริจาค 21-มิ.ย.-60 ชอ.