ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7810-002-0001-612-001 แป้นบาส 1 ชุด           47,000 47,000.00 บกศ. 23-ม.ค.-61 แผนกสามัญสัมพันธ์
5830-012-0001-612-001 เครื่องป้องกันเสียงหวัด (Anti Feedback) แบบดิจิตอล 1 เครื่อง           15,500 15,500.00 บกศ. 16-ก.พ.-61 แผนกอิเล็กทรอ
5826-019-0001-612-001 เครื่องแยกสัญญาณเสียง (Driveraok) แบบดิจิตอล 1 เครื่อง           27,500 27,500.00 บกศ. " "
5820-001-0001-612-001 เพาเวอร์แอม (Power) 500*280 hm 1 เครื่อง           28,600 28,600.00 บกศ. " "
5965-002-0002-612-001-002 ตู้ลำโพง 18 นิ้ว Subbass 2 ตู้           14,200 28,400.00 บกศ. " "
5815-011-0001-612-001 เครื่องโทรสาร Brother FAX-2840 1 เครื่อง             7,990 7,990.00 บกศ. 14-มี.ค.-61 งานบริหารงานทั่วไป
7440-001-0005-612-001 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP M26A Laser All IN ONE 1 เครื่อง             5,000 5,000.00 บกศ. 12-มี.ค.-61 แผนกการตลาด
7440-001-0004-612-001 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ด Canon Pixma G2000 1 เครื่อง             5,000 5,000.00 บกศ. 12-มี.ค.-61 งานประชาสัมพันธ์
5965-007-0002-612-001 มิกเซอร์ 6 ช่อง 1 เครื่อง             7,000 7,000.00 บกศ. 20-เม.ย.-61 งาน ปชส.
5820-001-0001-612-002 เพาเวอร์แอม (Power 1 เครื่อง           23,000 23,000.00 บกศ. " "
5830-011-0001-612-001 เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง           20,000 20,000.00 บกศ. " "
6710-004-0004-612-001-009 กล้องวงจรปิด แบบ IP 9 กล้อง             9,850 88,650.00 บกศ. 24-เม.ย.-61 งานอาคารสถานที่
7740-005-0002-612-001 เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล NVR 1 ตัว           35,000 35,000.00 บกศ. " "
7440-010-0018-612-001-002 ฮาร์ดิส 4TB 2 ตัว             8,240 16,480.00 บกศ. " "
7440-001-0006-612-001 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง           21,000 21,000.00 บกศ. 4-เม.ย.-61 งานสื่อการเรียนการสอน
7440-010-0019-612-001 Mikro Tik CCR1036-12G-4S-EM Cloud Core Router 1 เครื่อง           47,900 47,900.00 บกศ. 16-พ.ค.-61 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6695-018-0032-611-0001 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1 ชุด 1,198,000 1,198,000 ประกวดราคา 26-ม.ค.-61 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ประกอบด้วย 8 รายการ  ดังนี้         " " "
7440-001-0006-611-001-002 1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง     " " "
6675-014-0001-611-001-003 2) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด     " " "
7730-003-0003-611-001 3) เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว ระบบ LED 1 เครื่อง     " " "
7110-007-0027-611-001-025 4) โต๊ะเขียนแบบขนาด 800*1200 มม. พร้อมอุปกรณ์ 25 ชุด     " " "
7440-001-0020-611-001 5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาก A1 (PLOTTER) 1 เครื่อง     " " "
6675-018-0004-611-001-002 7) เครื่องวัดเนื้อที่และระยะบนแผนที่ 2 เครื่อง     " " "
6730-001-0004-611-001-002 8) เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด     " " "
วัสดุถาวร ปีการศึกษา 2561
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
7110-006-0021-612-001-002 เก้าอี้พนักพิงหนัง มีโช๊คปรับเอนสูง-ต่ำได้ 2 ตัว 1,900 3,800.00 บกศ. 22-ม.ค.-61 งานพัสดุ
3438-009-0005-612-001-010 หน้ากากเชื่อมไฟฟ้าปรับแสงอัตโนมัติ 10 อัน 2,000 20,000.00 บกศ. 16-มี.ค.-61 แผนกช่างเชื่อมโลหะ
7230-001-0001-612-001-003 ม่านปรับแสงชนิด Black out ขนาด 2.25*2.00 ม. 3 ชุด 3,996 11,988.00 บกศ. 15-ส.ค.-61 แผนกวิชาการโรงแรม
7230-001-0002-612-001 ม่านปรับแสงชนิด Black out ขนาด 2.25*1.93 ม. 1 ชุด 3,857 3,857.00 บกศ. 15-ส.ค.-61 แผนกวิชาการโรงแรม
3220-009-0001-612-001 เครื่องมือขัดกระดาษทรายกลม 3 ตัว             4,800 14,400 บกศ. 13-ก.ย.-61 แผนกช่างยนต์
ครุภัณฑ์ (บริจาค)  ปีการศึกษา 2561
หมายเลขครุภัณฑ์ รายการ จำนวน/หน่วย  ราคาต่อหน่วย   ราคารวม  ประเภทเงิน ว/ด/ป ที่ได้รับ แผนก/งาน
2815-003-0001-613-001 PUMP ASS'Y 1           177,674 177,674.00 บ.บางกอกโคมัตสุเซลส์ 15-พ.ค.-61 เทคนิคเครื่องจักรกลหนัก
2815-004-0001-613-001-003 ACCUMULATOR Rubber 3             29,894 89,682.00 514,733   "
2815-004-0002-613-001-002 STRAINER 2             30,381 60,762.00 บริจาค   "
2825-002-0001-613-001 CORE ASS'Y, Turbo charger 1             47,717 47,717.00     "
8345-002-0001-613-001-002 BEARING 2             21,710 43,420.00     "
2910-010-0001-613-001 PISTON ROD 1             26,340 26,340.00     "
2520-001-0001-613-001 CLUTCH ASS'Y 1             23,132 23,132.00     "
2540-030-0003-613-001 CYLINDER ASS'Y 1             11,557 11,557.00     "
2520-014-0001-613-001 GEAR 1             10,203    10,203.00     "
2520-014-0003-613-001 ELEMENT ASS'Y 1               8,184     8,184.00     "
2520-014-0003-613-002 ELEMENT  1   4,842 4,842.00     "
2520-004-0001-613-001 SHAFT 1   4,662 4,662.00     "
2990-008-0010-613-001 SERVICE KIT 1   3,382 3,382.00     "
2910-007-0001-613-001 FILTER DRYER 1   2,238 2,238.00     "
2520-014-0002-613-001 CARTRIDGE 1   937 937.00     "