รางวัลและผลงานของผู้เรียน

รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษ 2564

ที่

ชื่อ-สกุล/รายการ

รางวัล

ระดับ

ให้โดย

เกียรติบัตร/โล่

1.

นางสาวอนุธิดา อนันทเพ็ชร
ได้รับการคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565

เยาวชนดีเด่น

ชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ

คำอธิบาย: IMG_20200109_0001

2.

นายณภัทร มาศเมฆ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ค ปีที่ 9 "Cabling & Networking Contest #9 "

อื่น ๆ

ชาติ

บริษัทอินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

คำอธิบาย: รองชนะเลิศอันดับ 1

3.

นายเสกสรรค์ ขันเพชร
ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชาติ การแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ค ปีที่ 9 "Cabling & Networking Contest #9 "

อื่น ๆ

ชาติ

บริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มหาชน

คำอธิบาย: รองชนะเลิศอันดับ 1