:: หน้าหลัก ::

นายบุญฤทธิ์ ทองโอ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุภาพ ทองโอ
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายคมสัน วงศ์คช
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางอรอุมา ทองโอ
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสมศักดิ์ ศรีชู
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาและดูแลโดย :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612