ยินดีต้อนรับ เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel.0-7537-8612
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
Link หน่วยงาน
Link สถาบันอาชีวศึกษา
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ข่าวการศึกษา
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดร.พันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
พัฒนาและดูแลโดย :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612