- ::วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช::
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel.0-7537-8612
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
ความโดดเด่นของสถานศึกษา
แผนกวิชา
เผยแพร่บทความทางวิชาการ
ข้อมูลเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Link หน่วยงาน
ราชการ จ.นครศรีฯ
ข่าวการศึกษา
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
www.ครูพร้อม.com
Line: Fix it center
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา วก.นศ.
Link ภายในวิทยาลัย
baner_rms.jpg
baner_rms.jpg
baner_rms.jpg
edltv
edltv
Nicc Channel
Link สถาบันอาชีวศึกษา
Link สอศ.
Link มหาวิทยาลัย
พัฒนาและดูแลโดย :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612