(nicc_image/nicc_baner)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม.3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel.0-7537-8612
Home

ข้อมูลพื้นฐาน
แผนกวิชา
ข้อมูลเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
Link หน่วยงาน
ราชการ จ.นครศรีฯ
นายธงไชย รัตนสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
Link ภายในวิทยาลัย
baner_rms.jpg
edltv
rms
v-cop
elearning
Link สอศ.
Link มหาวิทยาลัย
พัฒนาและดูแลโดย :  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 157 ม. 3 ถนนชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075378612 โทรสาร. 075378612